3x Prolyte Truss X30D-L200 Gerade 2m + Verbinder Set

 • 3-Punkt Traverse
 • Aluminium: AN AW 6082 T6
 • Hauptrohr: 51 x 2 mm
 • Füllstäbe: 16 x 2 mm
 • Abmessungen: 200 x 25,8 x 29 cm (L x B x H)
 • RWTÜV Baumuster geprüft
Artikelnummer: X30D-L200S2

3x Prolyte Truss X30D-L300 Gerade 3m + Verbinder Set

 • 3-Punkt Traverse
 • Aluminium: AN AW 6082 T6
 • Hauptrohr: 51 x 2 mm
 • Füllstäbe: 16 x 2 mm
 • Abmessungen: 300 x 25,8 x 29 cm (L x B x H)
 • RWTÜV Baumuster geprüft
Artikelnummer: X30D-L300S2

3x Prolyte Truss X30L-L100 Gerade 1m+ Verbinder Set

 • 2-Punkt Traverse
 • Aluminium: AN AW 6082 T6
 • Hauptrohr: 51 x 2 mm
 • Füllstäbe: 16 x 2 mm
 • Abmessungen: 100 x 5,1 x 29 cm (L x B x H)
 • RWTÜV Baumuster geprüft
Artikelnummer: X30L-L100S2

3x Prolyte Truss X30L-L200 Gerade 2m + Verbinder Set

 • 2-Punkt Traverse
 • Aluminium: AN AW 6082 T6
 • Hauptrohr: 51 x 2 mm
 • Füllstäbe: 16 x 2 mm
 • Abmessungen: 200 x 5,1 x 29 cm (L x B x H)
 • RWTÜV Baumuster geprüft
Artikelnummer: X30L-L200S2

3x Prolyte Truss X30L-L300 Gerade 3m + Verbinder Set

 • 2-Punkt Traverse
 • Aluminium: AN AW 6082 T6
 • Hauptrohr: 51 x 2 mm
 • Füllstäbe: 16 x 2 mm
 • Abmessungen: 300 x 5,1 x 29 cm (L x B x H)
 • RWTÜV Baumuster geprüft
Artikelnummer: X30L-L300S2

3x Prolyte Truss X30V-L100 Gerade 1m + Verbinder Set

 • 4-Punkt Traverse 
 • Aluminium: AN AW 6082 T6
 • Hauptrohr: 51 x 2 mm
 • Füllstäbe: 16 x 2 mm
 • Abmessungen: 100 x 29 x 29 cm (L x B x H) 
 • RWTÜV Baumuster geprüft
Artikelnummer: X30V-L100S2

3x Prolyte Truss X30V-L300 Gerade 3m + Verbinder Set

 • 4-Punkt Traverse
 • Aluminium: AN AW 6082 T6
 • Hauptrohr: 51 x 2 mm
 • Füllstäbe: 16 x 2 mm
 • Abmessungen: 300 x 29 x 29 cm (L x B x H)
 • RWTÜV Baumuster geprüft
Artikelnummer: X30V-L300S2