Showgear Desk Microphone Stand

3.5

230 Google
Bewertungen

Description  • Minimum height (mm): 390 mm
  • Maximum height (mm): 600 mm
  • Extension arm length (min): 330 mm
  • Extension arm length (max): 570 mm
  • Articulated arm: 2 pcs
  • Material: metal
  • Clasp type: clutch
  • Diameter Base plate: 150 mm
  • Weight: 2 kg